Skandia polisa

Zastanawiając się nad wyborem towarzystwa ubezpieczeniowego, bierzemy pod uwagę wiele danych. Interesuje nas nie tylko cena polisy, ale także wszystkie dokumenty dodatkowe: przede wszystkim Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w którym to dokumencie zapisane są najważniejsze informacje dotyczące działania polisy. Tylko analiza tego dokumentu daje nam gwarancję wykupu takiej polisy, która doskonale odpowiada naszym potrzebom.

Skandia polisa na życie powstała z myślą o ludziach, którzy prowadzą aktywne życie i właśnie dlatego ich czas jest na wagę złota. Nie mogą go więc marnować na czytanie nieprecyzyjnie zredagowanych dokumentów, których lektura prowokuje większą ilość pytań niż odpowiedzi. Polisa, czyli dokument potwierdzający objęcia klienta ochroną ubezpieczeniową, to efekt finalny – wcześniej jest namysł, lektura OWU; decyzja, że wiążemy się na dobre i na złe z tym, a nie innym ubezpieczycielem.

Kidy wiążemy się ze Skandią, wiążemy się zawsze na dobre. Złe trafia pod kontrolę ubezpieczyciela i już ubezpieczonemu niestraszne: losowe wypadki wprawdzie zdarzały się, zdarzają i zdarzać będą, ale Skandia polisa gwarantuje nam osobiste poczucie bezpieczeństwa i – co najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa naszych bliskich. Jak to działa? Podpisując dokumenty ubezpieczeniowe, zawsze wskazujemy osobę uprawnioną do uzyskiwania świadczeń w przypadku naszej śmierci (ubezpieczony umiera – uposażony zostaje). Dzięki temu nawet nagły wypadek losowy nie pozostawi naszych najbliższych bez środków do życia: ubezpieczyciel zadba o to, aby w krytycznym momencie zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby. Nasza polisa spełni swoje zadania – zabezpieczy także życie tych, którzy zostali.

Skandia polisa to precyzyjnie sformatowany produkt o elastycznym okresie trwania ubezpieczenia i niskiej składce dziennej. Za niewielkie pieniądze zyskujemy produkt, który gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, sprawstwa i panowania nad swoim życie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Inni ubezpieczyciele przygotowują wiele produktów, aby w każdym z nich zawrzeć ubezpieczenie na wypadek poszczególnych wypadków losowych. Skandia polisa to 3 w 1 – kupujesz jeden produkt, zyskujesz trzy gwarancje.